★★★★★

Utrolig detaljert program om alle sider av å lage en podkast

Programmet er laget for alle som tenker på, eller som allerede er ute med egen podkast. D.J.Lewis går inn på mange ulike utfordringer, enten de har med organisering, teknikk, format eller noe annet å gjøre. Han er ikke redd for å ta tiden i bruk og se på hvert tema fra alle tenkbare vinkler. Når han gir tips, forklarer han også alltid hvorfor dette er et bra tips.

8:18 am (EDT), September 14, 2015
via Apple Podcasts

Subscribe, rate, and review: